შემოგვიერთდით
 • რედაქცია

  რედაქცია

  წარმოგიდგენთ Gunners.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამ გვერდზე თქვენ საშუალება გაქვთ გაეცნოთ, თუ რა ინფორმაციას აგროვებს ჩვენი ვებგვერდი მომხმარებლებზე, როგორ იყენებს მას და როგორ იცავს პერსონალურ მონაცემებს, რომლითაც მომხმარებლების იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი. ჩვენი ვებგვერდის ნებისმიერი სახით გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ წაკითხული გაქვთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ეთანხმებით მას.


  კონფიდენციალური პოლიტიკა
  Gunners.ge პატივს სცემს თქვენს უფლებას, იყოთ ინფორმირებულები შეგროვებასა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომლებიც უკავშირდება თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. მონაცემების გამოყენებისას, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ახდენს თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას, გამოიყენება აუცილებლობის პრინციპი. მაშასადამე, თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება დაცული იქნება გონივრულ მინიმუმამდე და ამ მონაცემების გამოყენება არ უნდა აღემატებოდეს იმ მიზნებს, რომლისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება ან/და დამუშავება.
  ჩვენ არ მოვახდენთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, მაშინ როცა მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია ანონიმური მონაცემებით (როგორიცაა მარკეტინგული კვლევები, რომლებიც ახდენენ ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესებას) ან სხვა საშუალებებით, რომლებიც აძლევს Gunners.ge-ს თქვენი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას, გარდა იმისა როცა ეს არის მკაცრად აუცილებელი ან კომპეტენტური საჯარო ხელისუფლების ან პოლიციის მოთხოვნა.

  {title}